Regulamin

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy wynajmu zawieranej z Klientem.
Warunkiem zawarcia umowy wynajmu noclegu jest pełna akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Rezerwacja i rozliczenie

§1

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości ustalonej przy dokonywaniu wstępnej rezerwacji na każdy rezerwowany pokój, w terminie do 4 dni, od dnia dokonania rezerwacji.
2. Zadatek można wpłacić na konto bankowe.
3. Numer konta bankowego, oraz gotowy druk przelewu do pobrania, znajdują się na stronie internetowej w stopce (na dole ) strony.
4. W tytule przelewu proszę napisać: termin pobytu, ilość osób, ustaloną cenę pobytu, numer telefonu nadawcy.
5. Opłata za pobyt pobierana jest jednorazowo z góry.
6. Rozliczenie całości należności następuje najpóźniej w dniu przyjazdu gości.
7. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna.
8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł.
9. Kaucja jest zwracana w pełnej wysokości, po zakończeniu pobytu i stwierdzeniu że stan domku i jego wyposażenie jest zgodny ze stanem określonym przy obejmowaniu domku przez klienta.
10. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu przez osobę odbierającą domek i klucze.
11. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń domku lub braków w jego wyposażeniu, kaucja zostaje zaliczona na poczet kosztów koniecznych napraw lub uzupełnienia wyposażenia.
12. Ceny pobytu w ośrodku "Amber", oraz kwoty dodatkowych opłat klimatycznych i eksploatacyjnych znajdują się w zakładce "O nas"

Pobyt w ośrodku

§2

1. Doba hotelowa zaczyna się o 16:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00-6:00.
3. Uprasza się o niepalenie papierosów w pokojach.
4. Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność.
5. Po godzinie 22:00 w ośrodku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
6. Najemca pokoju zobowiązany jest przed wydaniem domku/pomieszczenia do sprawdzenia jego stanu.
7. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.
8. W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście lub przez osoby go odwiedzające do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony po naprawieniu wyrządzonych szkód o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.
9. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.